Judecătoria Hînceşti
A A A

Lista Judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

MACAR Mihail

Preşedinte

14.06.2012

2.

GROSU Victoria

Judecător

19.10.2012

3. 

Mereuță TamaraJudecător13.05.1996

4.

Dadu Ion

Judecător

07.05.2015

5.

Bulat Emil

Judecător

10.07.2015

6.

Berbec Natalia

Judecător

08.07.2015

7.

Roic-Botezatu Lilia

Judecător

04.06.2015

8.

Suruceanu Valentina

Judecător

29.12.2017

    

Lista judecătorilor Judecătoriei Hîncelti, sediu Ialoveni

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

1.

JUGANARI Marcel

Vicepreşedinte

27.01.2017

2.

ALBU Corina

Judecător

01.08.2011

3.

CREŢU Constantin

Judecător

11.06.2003

4.

OLĂRESCU Victor

Judecător

17.03.2016

5.

SANDU Alexandru

Judecător

03.07.2003

6.

BOTNARAŞ Viorel

Judecător

15.03.2017

7.

BÎCU Svetlana

Judecător

15.03.2017

 

 

 

 

    

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87