A A A

Prezentare instanță

În baza Legii nr. 76 din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, judecătoriile Hîncești și Ialoveni au fuzionat prin contopire formând Judecătoria Hîncești.

Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Hîncești activează în 2 sedii: sediul Central și sediul Ialoveni.

Judecătoria Hîncești, sediul Central este amplasată în mun. Hîncești, str.Chișinăului, nr.7  și sediul Ialoveni este amplasat în orașul Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4  și deservește în total 216.922 locuitori din cele 97 localități, dintre care r-l Hîncești – 63 localități și r-l Ialoveni – 34 localități.

Sediul Central al Judecătoriei Hîncești dispune de 5 săli de ședință în care au fost instalate 5 seturi de echipament și program SRS Femida de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Conform standartelor europene instanța dispune de 3 spații special amenajate pentru izolarea și deținerea persoanelor aflate în stare de arest, din momentul escortării acestora în instanța de judecată, pînă la începerea ședinței propriu-zisă.

Conform practicii europene instanța dispune de o cameră specială de audiere a minorilor. Camera este amenajată confortabil, cu jucării, cărți etc. pentru a evita disconfortul psihologic a minorului în procesul de audiere. La intrare în sediul central al Judecătoria Hîncești sunt instalate două panouri de informații, dar și un monitor prin intermediul căruia e posibil de a vizualiza agenda ședinței de judecată a fiecărui magistrat.

Sediul Ialoveni al Judecătoriei Hîncești dispune de opt săli de ședință, fiind dotate la fel cu 8 seturi de echipament și program SRS Femida de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Conform standardelor instanța dispune de 1 spațiu special amenajat pentru izolarea și deținerea persoanelor aflate în stare de arest, din momentul escortării acestora în instanța de judecată, pînă la începerea ședinței propriu-zisă.

Baza juridică a organizării judecătorești este reglementată de ConstituțieLegea №514-XIII  din  06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească și de alte acte legislative. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 837/37 din 19 decembrie 2017 cu privire la aprobarea numărului de unităţi al judecătoriilor şi curţilor de apel  în cadrul Judecătoriei Hîncești sunt aprobate 86 unități, inclusiv 16 judecători având statut de funcționari de demnitate publică, 50 funcționari publici și 20 funcții personal auxiliar. 

Activitatea instanţei și domeniul înfăptuirii justiţiei sunt dirijate de preşedintele instanței. Preşedintele Judecătoriei Hîncești este asistat, în cazurile prevăzute de lege, de vicepreşedinţe, şi de către şeful secretariatului instanţei.

În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, de către vicepreşedinte, sau, în cazul absenţei acestora, Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Judecătoriei Hîncești este asigurată de Secretariatul instanţei, condusă de şeful secretariatului.                                             

Asupra activităţii instanţei se reflectă pozitiv existenţa unui climat de muncă profesionist, având la bază relaţii interumane de încredere şi respect reciproc, buna comunicare între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, eforturile conjugate şi atenţia deosebită acordată pregătirii şedinţelor de judecată şi respectării drepturilor procesuale ale părţilor .

Întreaga activitate a personalului Judecătoriei Hîncești se desfăşoară în acord cu principiile Legii nr. 514 privind organizarea judecătorească şi Regulamentului de ordine internă al instanţei judecătoreşti. 

Conform art.61 al.(1) a Legii privind organizarea judecătorească, activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Conform art.275 alin.(2) al CPC și art.366 alin.(2) al CPP, pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio.

La intrare  în instanță este instalat un ghișeu informativ pentru justițiabili, dar și  panouri de informații pentru justițiabili.

Programul de lucru al instanţă este de luni-vineri de la orele 08:00-17:00, cu pauza de masă de la 12:00-13:00.

 

Judecătoria Hîncești este deschisă pentru conlucrare reciprocă și Vă comunică că puteți beneficia de informație accesibilă și necesară plasată pe pagina oficială WEB a instanței