A A A

Prezentare instanță

Jud.Hincesti

Judecătoria Hînceşti, este amplasată  în oraşul Hînceşti, are în jurisdicţia sa 63 localităţi, indicate în anexa nr. 2 a Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Clădirea Judecătoriei Hînceşti a fost construită în  anul 1979, fiind proiectată iniţial anume în acest scop.  

Judecătoria dispune de 5 săli de ședință în care au fost isntalate 5 seturi de echipament și program SRS Femida de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Conform standartelor uropene instanța dispune de 3 spații special amenajate pentru izolarea și deținerea persoanelor aflate în stare de arrest, din momentul escortării acestora în instanța de judecată, pînă la începerea ședințeă propriu-zisă. Conform practicii europene instanța dispune de o cameră specială de audiere a minorilor. Camera este amenajată confortabil, cu jucării, cărți etc. pentru a evita disconfortul psihologic a minorului în procesul de audiere. La intrare în Judecătoria Hîncești au fost instalate două panouri de informații, dar și un monitor prin intermediul căruia e posibil de a vizualiza agenda ședinței de judecată a fiecărui magistrat.

În cadrul Judecătorul Hîncești iniţial au activat doar 3 judecători, însă pe parcursul anilor  s-a majorat atît numărul judecătorilor, cît şi numărul angajaţilor judecătoriei.

Actualmente în judecătoria Hînceşti activează 7 judecători. Numărul de angajaţi, cu excepţia judecătorilor, constituie  37,5 unităţi de personal.

Activitatea Judecătoriei Hînceşti  în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanţei Mihail Macar, iar  activitatea organizatorică şi cea administrativă a instanţei  este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, care se constituie din grefă şi serviciul administrativ.

În urma implementării legii nr. 76 din 24.04.2016 sistemul instanțelor judecătorești din Republica Moldova s-a reorganizat după care Judecătoria Ialoveni s-a fuzionat prin contopire cu Judecătoria Hîncești, formînd Judecătoria Hîncești.