A A A

Taxa de stat

DATELE BANCARE PENTRU:

  • Achitarea taxei de stat pentru depunerea acțiunilor în judecată:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Cod IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de stat

  • Achitarea amenzii aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Cod IBAN: MD29TRGAAA14342001000000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de stat

  • Achitarea taxei de stat la eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentința, încheierea, decizia instanței judecătorești, precum și a copiilor de pe alte documente din dosar, autentificate de instanță:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Cod IBAN: MD94TRGAAA14222001000000

Codul fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de stat

  • Achitarea serviciilor la eliberarea copiei de înregistrarea audio și /sau video a ședinței de judecată:

Codul fiscal: 1006601003120

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de stat

Cod IBAN:  MD94TRGAAA14222001000000

Beneficiar: Judecătoria Hâncești

  • Achitarea taxei de timbru 

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de stat

Cod IBAN: MD96TRPAAA142310A01219AA

Codul fiscal: 1006601003120