A A A

Cu titlu de informație

Cu titlu de informație,

Administrația Judecătoriei Hîncești, aduce la cunoștința tuturor justițiabililor și reprezentanților acestora prevederile legale ce vizează eliberarea repetată a copiilor(duplicatelor) actelor judecătorești precum și copiile altor documente din dosare, și copia înregistrării audio a ședinței de judecată.

Conform prevederilor Instrucțiunii referitor la activitatea de evidență şi documentare

procesuală în judecătorii şi curțile de apel aprobată prin Hotărârea CSM nr.142/4 din 04.02.2014, cu modificările ulterioare,

Accesați linkul pentru detalii

31 Martie 2021