A A A

Cu titlu de informație

Judecătoria Hîncești - Dispoziție Nr. 1 din 11 Ianuarie 2023

Cu privire la constituirea completelor de judecată pentru anul 2023.

Pentru mai multe detalii accesați linkul

 

AVIZ

 STIMATI JUSTIȚIABILI, În contextul declarării în Republica Moldova, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 41/ 2022, a stării de urgență pentru perioada 1 martie 2022 – 30 aprilie 2022, Consiliul de Mediere vine să Vă ofere o soluție alternativă de rezolvare a conflictelor, și anume, apelarea la un MEDIATOR, care va asigura confidențialitatea și egalitatea părților în proces, precum și flexibilitatea procesului de mediere.
Pentru mai multe detalii accesați acest link
 

Cu titlu de informație,

Administrația Judecătoriei Hîncești, aduce la cunoștința tuturor justițiabililor și reprezentanților acestora prevederile legale ce vizează eliberarea repetată a copiilor(duplicatelor) actelor judecătorești precum și copiile altor documente din dosare, și copia înregistrării audio a ședinței de judecată.

Conform prevederilor Instrucțiunii referitor la activitatea de evidență şi documentare

procesuală în judecătorii şi curțile de apel aprobată prin Hotărârea CSM nr.142/4 din 04.02.2014, cu modificările ulterioare,

Accesați linkul pentru detalii

31 Martie 2021