A A A

Cu titlu de informație.

Judecătoria Hîncești vă informează că din data de 08 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Legea  privind accesul la informaţiile de interes public nr.148 din 09 iunie 2023.

 Conform prezentei legi, informaţii de interes public sunt toate informaţiile deţinute de furnizorii de informaţii, indiferent de suportul de stocare (pe hârtie, în formă electronică sau în orice alt format).

     Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la accesul la informaţiile de interes public, în formele şi condiţiile prevăzute de lege.

      

Cererea privind accesul la informaţiile de interes public trebuire să conţină următoarele elemente obligatorii:

  • a) numele şi prenumele sau denumirea solicitantului;
  • b) adresa poştală a solicitantului, precum şi adresa poştei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • c) denumirea furnizorului de informaţii;
  • d) specificarea informaţiei de interes public solicitate, cu detalii suficiente şi concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informaţii.

 

      Termenul de examinare și soluționare a cererii este nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii. Termenul stabilit poate fi prelungit cu cel mult 7 zile în cazul în care cererea este complexă sau se solicită un volum mare de informaţii, care necesită timp suplimentar pentru prelucrare.

      Comunicarea informaţiilor de interes public este gratuită, cu excepţiile prevăzute în actele normative, dacă se realizează prin:

  • a) furnizarea informaţiei în formă electronică;
  • b) expedierea informaţiei prin poştă, pe suport de hârtie, şi volumul nu depăşeşte 20 de pagini;
  • c) eliberarea informaţiei la sediul furnizorului de informaţii, pe suport de hârtie, şi volumul nu depăşeşte 20 de pagini;
  • d) examinarea informaţiei în original, la sediul furnizorului de informaţii;
  • e) expunerea informaţiei în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

     În cazul în care volumul informaţiei depăşeşte 20 de pagini, furnizorul de informaţii are dreptul să solicite o plată de 0,02 unităţi convenţionale pentru fiecare pagină adiţională. O unitate convenţională constituie 50 de lei.

      Dacă informaţiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informaţii are dreptul să solicite o plată care nu poate depăşi costurile pentru reproducerea informaţiilor şi, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului.

       Plăţile pentru comunicarea informaţiilor de interes public nu pot depăşi cheltuielile efective suportate de furnizorul de informaţii.

       În cazul în care, conform actelor normative, comunicarea informaţiilor de interes public presupune achitarea unor plăţi, solicitantul este informat despre suma totală care urmează a fi achitată pentru comunicarea informaţiilor solicitate, precum şi despre modalitatea achitării acesteia. În acest caz, informaţiile de interes public sunt comunicate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepţionării dovezii de achitare a plăţii.