A A A

Dispoziții

Judecătoria Hîncești - Dispoziție Nr. 1 din 11 Ianuarie 2023

Cu privire la constituirea completelor de judecată pentru anul 2023.

 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1   din  22 ianuarie 2024 

”Cu privire la desemnarea judecătorilor
în vederea specializării pentru examinarea cauzelor
cu implicarea minorilor”

 

DISPOZIŢIA nr.2   din 22 ianuarie 2024 

”Cu privire Ia desemnarea judecătorilor
specializaţi în examinarea cauzelor
de contencios administrativ”