A A A

Declarația de răspundere managerială

 

Jhn    Declarația de răspundere managerială este un document prin care un manager sau un reprezentant al unei entități își asumă responsabilitatea pentru sistemul de control intern managerial al acelei entități. Aceasta se bazează pe o evaluare realistă și completă a sistemului de control intern și confirmă că fondurile publice au fost utilizate în mod transparent, economic, eficient, legal și etic.Aceste declarații se intemeiază pe o apreciere realistă a sistemului de control intern managerial a Judecătoriei Hîncești.