A A A

ANUNŢ

16 Februarie 2018 | 5

 Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea   următoarelor funcţii  publice vacante:

- la Judecătoria Hînceşti, sediul central:

grefier – 1 funcţii (1 funcţie pe perioadă determinată); 

specialist principal serviciul  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul – 1 funcţie;

specialist superior serviciul  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul – 1 funcţie;

specialist principal serviciul resurse umane -  1 funcţie,

specialist principal serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală – 1 funcţie.

-la Judecătoria Hînceşti, sediul Ialoveni :

asistent judiciar  - 2 funcţie (pe perioadă determinată);

grefier – 2 funcţii (2 funcţii pe perioadă determinată),

specialist principal serviciul penal şi contravenţional, secţia evidenţă şi documentare procesuală – 1 funcţie,

specialist principal serviciul civil, comercial și de contencios administrativ - 1 funcție.

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în mun. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 16, pînă la data de  5  martie 2018 inclusiv.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ  https://jhn.instante.justice.md/,      şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/ 2-36-01; 2-32-72.