A A A

Anunţ - prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

27 Iulie 2015 | 0
A N U N Ţ
 
       Judecătoria Hînceşti anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: specialist principal secţia evidenţă şi documentare procesuală (1 funcţie vacantă), specialist principal serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul (1 funcţie vacantă) şi specialist principal serviciul resurse umane (1 funcţie vacantă).
 
       Cerinţele faţă de candidatul la funcţia de specialist principal secţia evidenţă şi documentare procesuală; specialist principal serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul şi specialist principal serviciul  resurse umane sînt următoarele:
-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-  posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
-  are capacitate deplină de exerciţiu;
-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
-  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
-  are studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-  în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
-  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
-  experienţă profesională în domeniu minim 1 an;
-  abilităţi de utilizare a computerului.
 
       Dosarele de concurs se depun personal  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, bir. 16, pînă la data de 12 august 2015 inclusiv.
       Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti (tel. de contact: /269/ 2-36-01; 2-32-72).