A A A

Anunț

26 Martie 2021 | 138

Vă aducem la cunoștință faptul că a parvenit o eroare tehnică in legătură cu E-mailul Judecătoriei Hîncești sed. Ialoveni, pînă la soluționarea problemei toate cererile sau alte expedieri electronice le puteți efectua pe poștile electronice ale  grefierilor sau asistenților judeciari ai judecătorului sediul Ialoveni, cui necesită de  a fi expediată. 

Adresele tuturor celor mai sus numiți le puteți găsi accesînd linkul