A A A

Atelier de lucru pentru Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Judecătoriei Hîncești

16 Aprilie 2024 | 405

         În perioada 11-12 aprilie 2024, angajații Judecătoriei Hîncești, au participat la Atelierul de lucru pentru elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Judecătoriei Hîncești pentru următorii 5 ani, în cadrul proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”.

Scopul Atelierului a constituit elaborarea unui plan de dezvoltare strategică, care să ghideze activitățile judecătoriei, în conformitate cu standardele internaționale de excelență judiciară și nevoile comunității.

        Ghidați de membrii echipei proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”, angajații instanței au identificat valorile și direcțiile de dezvoltare strategică ale judecătoriei, au formulat misiunea și viziunea pe care își va întemeia activitatea Judecătoria Hîncești.

În cadrul Atelierului de lucru, colaboratorii instanței au elaborat proiectul Planului de dezvoltare strategică al Judecătoriei Hîncești, cuprinzând mai multe direcții strategice, printre care:

  • Managementul calității: Implementarea unor standarde ridicate de calitate în activitatea instanței, pentru asigurarea unei justiții echitabile și eficiente.
  • Managementul resurselor umane: Dezvoltarea și gestionarea resurselor umane într-un mod eficient și echitabil, pentru a asigura un mediu de lucru motivant și productiv.
  • Îmbunătățirea performanței și modernizarea digitală: Implementarea unor soluții digitale și tehnologice pentru îmbunătățirea performanței instanței și eficientizarea proceselor judiciare.
  • Sporirea accesibilității fizice și informaționale a instanței: Asigurarea unei accesibilități sporite pentru persoanele cu dizabilități și îmbunătățirea accesului la informații despre activitatea instanței pentru toți cetățenii.

    Grație Proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”, Judecătoria Hîncești a demarat implementarea standardelor de management al calității și asigurarea unui răspuns prompt la cerințele justițiabililor. Aceste măsuri vor contribui la creșterea transparenței și eficienței sistemului judiciar și vor asigura că nevoile justițiabililor sunt înțelese și îndeplinite într-un mod mai eficient.

Echipa Judecătoriei Hîncești, adresează sincere mulțumiri echipei USAID pentru organizarea și desfășurarea atelierului de lucru. Evenimentul a fost extrem de util și ne-a oferit oportunitatea de a contura direcțiile de dezvoltare strategică a instanței.