A A A

Biroul individual al mediatorului "Bulat Liuba" desfăşoară activitate de mediere a conflictelor penale.civile, familiare etc.

06 Mai 2016 | 0

       Biroul individual al mediatorului "Bulat Liuba"cu sediul:or.Hînceşti str.M.Hîncu 158 et. II desfăşoară activitate de mediere a conflictelor penale.civile, familiare etc.

     Medierea este o modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori.

Medierea poate fi iniţiată de către oricare dintre părţi, din proprie inişiativă, precum şi la recomandarea autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti sau organ ului de urmărire penală.

    Potrivit art.39 al Legii nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, în vigoare din 21.08.2015, în cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.

Părţile care recurg la mediere după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilităţi:

           a)eşalonarea achitării taxei de stat;

           b) în cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacţia asupra tuturor pretențiilor, taxa de stat se restituie în proporţie de:

                   100% - pentru împăcarea în instanţa de fond;

                   75% - pentru împăcarea în instanţa de apel;

                  50% - pentru împăcarea în instanţa de recurs;

          c) În cazul finalizării procesului de mediere cu împăcarea parţialăa părţilorasupra pretenţiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce şi se restituie proporţional valorii pretenţiei soluţionate prin împăcare.

 

tel.de contact-068447205