A A A

COMUNICAT INFORMATIV

20 Martie 2017 | 30

                                COMUNICAT INFORMATIV

 

Prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.222/10 din 24.03.2015 Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Cahul, judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, judecătoria Soroca și judecătoria Ialoveni au fost desemnate în calitate de instanțe pilot pentru implimentarea Proiectului Consiliului Europei pentru Eficiența Justiției (CEPEJ).

Comisia Europeana pentru Eficacitatea Justiţiei (CEPEJ) a fost înfiinţată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în septembrie 2002 şi este abilitată, în primul rând, cu propunerea de soluţii concrete, adecvate pentru utilizarea de către Statele Membre ale Consiliului Europei:

1. promovarea punerii efective în aplicare a instrumentelor Consiliului Europei, utilizate pentru organizarea justiţiei;

2. asigurarea ca politicile publice cu privire la instanţe ţin seama de nevoile justiţiabililor;

3. oferirea de soluţii eficiente statelor înainte de a se adresa instanţelor si prevenirea încălcării articolului 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, contribuind astfel la degrevarea Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În prezent, CEPEJ este un organism unic pentru toate statele europene, alcătuit din experţi calificaţi din 47 de State Membre ale Consiliului Europei, în scopul evaluării eficienţei sistemelor judiciare şi propunerii de instrumente practice şi masuri pentru funcţionarea unui serviciu din ce în ce mai eficient pentru cetăţeni.

 În cadrul acestui proiect instanțele pilot, inclusiv și Judecătoria Ialoveni a beneficiat de asistență din partea experților CEPEJ în vederea implementării instrumentelor elaborate de SEPEJ menite să promoveze calității actului de justiție și a instanțelor de judecată, instrumentele privind gestionarea timpului judiciar și monitorizarea duratei procedurilor judiciare, organizarea și accesibilitatea instanțelor judecătorești, întocmirea rapoartelor statistice, etc..

De asemenea, managementul instanțelor pilot au fost instruiți asupra modalităților de efectuare de către instanțe a sondajelor în scopul determinării nivelului de satisfacție a cetățenilor în coraport cu serviciile sistemelor judiciare.   

Astfel, în luna noiembrie 2016, cu suportul experților CEPEJ, la judecătoria Ialoveni a fost efectuat un sondaj în rîndul utilizatorilor instanței (participanți la proces, avocați, procurori) în scopul stabilirii nivelului de satisfacție a acestora în coraport cu serviciile prestate de judecătoria Ialoveni.

Analizînd rezultate sondajului, administrația instanței a constatat că persoanele intervievate au dat în genere o apreciere pozitivă activității judecătoriei Ialoveni. Totuși, au fost obiecții vis-a-vis de marcajele de direcționare în sediul instanței, perioadele lungi dintre ședințele de judecată și termenele mari de soluționare a cauzelor. Rezultatele sondajului le puteți găsi pe site-ul judecătoriei Hîncești la rubrica ”Transparența”, ”Statistica”. La aceeași rubrică puteți găsi și Raportul statistic al activității judecătoriei Ialoveni pentru anul 2016, întocmit conform rigorilor și recomandărilor CEPEJ.

La data de 13.03.2017 a avut loc ședința colectivului Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni, la care a participat și expertul SEPEJ Ion Guzun, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele implementării instrumentelor și liniilor directorii ale CEPEJ, precum și rezultatele sondajului efectuat în rîndul utilizatorilor instanței. De asemenea, s-a discutat despre măsurile care urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătățirii activității instanței de judecată.      

Acest document poate fi descărcat accesînd linkul