A A A

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs

16 Iulie 2018 | 6

A N U N Ţ

 

Judecătoria Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

- la sediul central: specialist principal,  serviciul  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul – 1 funcţie; specialist superior,  serviciul  generalizare, sistematizare, monitorizare  a practicii judiciare si relatii cu publicul – 1 funcţie;  șef serviciu, serviciul interpreți și traducători  -  1 funcţie.

-la  sediul Ialoveni : asistent judiciar  - 1  funcţie (pe perioadă determinată); grefier – 1 funcţie  (pe perioadă determinată).

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare din anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, completat;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazierul judiciar;

i) certificatul medical.

 

Dosarele de concurs se depun prin poștă, e-mail la adresa: jhn@justice.md  sau personal,  la Judecătoria Hînceşti, cu sediul în or. Hînceşti, str. Chişinăului 7, biroul 10, pînă la data de  03 august  2018 inclusiv.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului o găsiţi pe PORTALUL INSTANŢELOR NAŢIONALE DE JUDECATĂ  http://instante.justice.md/cms/, pe pagina web cariere.gov.md    şi pe panoul informaţional amplasat în holul Judecătoriei Hînceşti.

 

Pentru informaţii suplimentare solicitanţii se vor adresa la Judecătoria Hînceşti,  tel. de contact: /269/ 2-35-48; 2-32-72.