A A A

Notă informativa

13 Septembrie 2023 | 51

JUDECĂTORIA HÎNCEȘTI

____________________________________________________________________________________________
MD-3401, mun. Hînceşti, str.Chişinăului, 7, tel: (+373 269) 23601,fax (+373 269) 23272 e-mail: jhn@justice.md
MD-6800, or. Ialoveni str. Prieteniei 4, tel: (+373 268) 22163,fax (+373 268) 22163 e-mail: jia@justice.md

Prin prezenta, Vă informăm că programul de activitate a Judecătoriei Hîncești
în perioada electorală a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 este de
Luni până Vineri, între ora 08:00 - 17:00, cu pauză de masă de la 12:00 - 13:00, iar
la necesitate, programul de activitate poate fi modificat.


Totodată, Vă aducem la cunoștință că contestațiile alegătorilor și
concurenților electorali legate de iregularitățile constatate în procesul electoral
urmează a fi depuse la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni situată în or. Ialoveni,
str. Prieteniei 4.


În perioada electorală, magistratul Diana Corlăteanu, judecătorul supleant
pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ, Natalia Berbec și șefa
secretariatului instanței de judecată, Irina Marga (e-mail: irina.marga@justice.md)
sunt persoane desemnate pentru conlucrarea cu Comisia Electorală Centrală.

Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Hîncești    Corina ALBU